ČSN 34 7470-7 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C

ČSN 34 7470-7 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část 7 HD podrobně určuje pryží izolované vodiče s jmenovitým napětím Uo/U do 450/750 V včetně pro vnitřní zapojení elektrických přístrojů, jejichž elektrické instalace pracují při vysoké teplotě. Vysoká teplota může být způsobena vysokou teplotou okolí a/nebo teplem, které je vytvořeno zářízením. Každý vodiče musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodiče musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-7 (347470)
Katalogové číslo 50716
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507163
Změny a opravy UR 12.97, Z1 9.99t, Z2 2.05t, Z3 12.11t
Norma byla zrušena k 17. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 50525-2-42 (347410)
Tato norma nahradila ČSN 34 7470-7 (347470) z srpna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-7
  • ČSN 34 74 70-7