ČSN EN 983 (833370) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 983:1996. Platí pro pneumatická zařízení a jejich součásti u strojních zařízení. Identifikuje rizika a faktory, které ovlivňují bezpečnost zařízení a jejich součástí, pokud jsou používány předpokládaným způsobem. Plynové láhve a vzduchojemy jsou vyloučeny z předmětu této normy. Pro vzduchojemy viz EN 286-1. Uvedené zásady jsou určeny pro konstrukci, výrobu a modifikaci nových zařízení a jejich součástí a hlediska používání včetně: montáže, instalace, seřizování, provozu, čištění a údržby. V normě jsou také zahrnuty součásti, ale jsou uvedeny pouze v rozsahu bezpečnostních požadavků, aby součásti zahrnuté do konstrukce zařízení, byly bezpečné. Platí pro zařízení a jejich součásti u strojních zařízení, která byla vyrobena po datu schválení této normy. V kapitole 4 je normalizován seznam rizik, který se mimo jiná, zejména bezpečnostní rizika, se zabývá rizikem způsobeným hlukem. V této souvislosti odkazuje na článek 5.1.8 kde se uvádí: "Pro konstrukční snižování hluku strojního zařízení a systémů viz ISO/TR 11688-1." Dále odkazuje na článek 5.2.1, který uvádí bezpečnostní požadavky - opatření provozních podmínek a na článek 5.3.8, který uvádí: "Tlumiče musí být použity tam, kde je hladina akustického tlaku, vyvolaná vypouštěním vzduchu, vyšší než dovolují příslušné zákony a normy. Použité tlumiče výfukových otvorů nesmí vyvolat riziko." Podobně je tomu u dalších rizik, z nichž vyjímáme rizika vyvolaná dotykem nebo vdechnutím škodlivých kapalin, plynů, mlh, dýmů a prachů, která jsou obsažena zejména v následujících článcích. V článku 5.1.9 se stanoví: "Zařízení musí být tak konstruována, vyrobena a/nebo vybavena tak, aby rizika vznikající nebezpečnými látkami vypouštěnými do vzduchu mohla být minimalizována." Dále se odkazuje na článek 5.3.2.6 - Vývod vzduchu, kde se uvádí: "Jednočinně působící válec s pístnicí musí mít otvory vývodu vzduchu navrženy a/nebo umístěny tak, aby byla odstraněna rizika zranění osob při vypouštění vzduchu." Další odkaz je na článek 7.1 - Závěrečné údaje, který stanoví: "Součástí informací musí být obvodové schéma. Schéma má být v souladu s ISO/DIS 1219-2. Musí být uvedeny podrobné informace o všech rizicích, která jsou spojena s určenými mazacími prostředky. Poskytnuté informace mají obsahovat: hygienické požadavky, toxicitu, rizika zadušení v případě požáru, biologickou odolnost a způsob zacházení." Norma kromě seznamu rizik a bezpečnostní požadavků - opatření obsahuje také ověření těchto bezpečnostních požadavků - opatření a informace o používání apod. ČSN EN 983 (83 3370) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN EN 983 (833370)
Katalogové číslo 26023
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963260235
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 983 +A1 (833370)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)