ČSN EN 474-2 (277911) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 474-2:1996. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU. Příloha A je normativní a obsahuje "Seznam dalších rizik", příloha B je informativní a obsahuje "Vyobrazení". EN 474 "Stroje pro zemní práce - Bezpečnost" sestává z těchto částí: 1 - Všeobecné požadavky, 2 - Požadavky pro dozery, 3 - Požadavky pro nakladače, 4 - Požadavky pro rýpadlo-nakladače, 5 - Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, 6 - Požadavky pro dampry, 7 - Požadavky pro traktorové skrejpry, 8 - Požadavky pro grejdry, 9 - Požadavky pro pokladače potrubí, 10 - Požadavky pro rýhovače, 11 - Požadavky pro kompaktory, 12 - Požadavky pro lanová rýpadla. Tato druhá část normy je normou typu C v uspořádání norem jak jsou určeny v ČSN EN 292-1:1991. Stanoví další požadavky a/nebo výjimky z (ČSN) EN 474-1:1994. Platí pro dozery na kolovém a pásovém podvozku uvedené v ISO/DIS 6165:1994 a určuje další požadavky na pracovní nástroje a odvozené nástroje. Touto normou jsou řešena významná rizika, která se vztahují na dozery, pokud jsou používány podle svého určení za podmínek předpokládaných jejich výrobcem (viz příloha A této normy a příloha C (ČSN) EN 474-1:1994. Normalizovány jsou bezpečnostní požadavky (kapitola 4), které se mimo jiné zabývají pracovním místem obsluhy, včetně požadavků na vytápěcí a větrací soustavu, požadavky na ovládače, osvětlení a v článku 4.7 hlukem šířeným vzduchem. V tomto článku se uvádí, že: "Článek 4.10.1 (ČSN) EN 474-1:1994 platí s následujícím dodatkem: Hladina akustického výkonu hluku šířeného vzduchem musí být měřena podle ISO 6393:1985. Směrné hodnoty pro dosahované hladiny akustického výkonu hluku jsou uvedeny v tabulce 1." (Tato tabulka pak stanoví směrné hodnoty hladin akustického výkonu hluku dB (A)/P1 pW od 106 do 120 podle výkonu motoru.) Dále jsou normalizovány výstražné značky a označení rizik (dvouřádková kapitola 5) a návod k používání dozeru (velmi stručná kapitola 6). ČSN EN 474-2 (27 7911) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN EN 474-2 (277911)
Katalogové číslo 26172
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963261720
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 474-2 (277911)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí