ČSN ETS 300 127 ed. 1 (872003) Aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování

ČSN ETS 300 127 ed. 1 Navrhování zařízení (EE). Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) stanovuje technické požadavky na postup měření emise šířené zářením pro fyzicky velké telekomunikační systémy používané ve veřejných telekomunikačních sítích s výjimkou rádiového zařízení. Tato norma platí pro fyzicky velké systémy, které jsou složeny ze zařízení nebo systémů vyžadujících instalační dokumentaci specifickou pro ta místa, kde se mají instalovat. Pro prokazování shody takovýchto systémů je definován minimální reprezentativní systém, který se používá při zkoušení shody . Instalace sestavené z jednotek vyhovujícího minimálního reprezentativního systému jsou považovány za instalace splňující požadavky na emise šířené zářením.
Minimální reprezentativní systém je reprezentantem instalovaných systémů ve smyslu funkce (která zahrnuje alespoň jednu funkční jednotku od každého typu funkčních jednotek) a charakteristik elektromagnetického záření. Na tento minimální reprezentativní systém se následně odvolává tato ETS jako na zkoušené zařízení (EUT), které se má použít pro zkoušení shody. Minimální reprezentativní systém musí být zkoušen ve zkušebním místě v otevřeném prostoru (OATS) nebo ve vhodné komoře, přičemž meze, které se použijí jsou stanoveny v EN 55022 [1 ].

Označení ČSN ETS 300 127 ed. 1 (872003)
Katalogové číslo 50582
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963505824
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 127 (872003) z prosince 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)