ČSN 34 7470-9 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část (Část 9) HD podrobně určuje pryží izolované vodiče s jmenovitým napětím Uo/U do 450/750 V včetně pro pevné uložení s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů. Všechny vodiče musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodičů musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-9 (347470)
Katalogové číslo 50710
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963507101
Změny a opravy UR 12.97, Z1 9.99t, Z2 9.07t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN 34 7470-9 ed. 2 (347470)
Tato norma nahradila ČSN 34 7470-9 (347470) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-9
  • ČSN 34 74 70-9