ČSN IEC 605-3-5 (010644) Zrušená norma

Zkoušky bezporuchovosti zařízení - Část 3: Doporučené zkušební podmínky - Oddíl 5: Zkušební cyklus 5: Pozemní pohyblivá zařízení - Nízký stupeň simulace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tento oddíl IEC 605-3 obsahuje doporučené zkušební podmínky, na které jsou odkazy v článku 8.4 normy IEC 605-1. Zkušební cykly s nízkým stupněm simulace se mají pokud možno volit z cyklů uvedených v jednotlivých oddílech IEC 605-3. U cyklů s vysokým stupněm simulace a u aplikací nepokrytých v IEC 605-3 se mají vhodné zkušební cykly navrhnout s použitím IEC 605-2.
Tento oddíl se používá pro pozemní pohyblivá zařízení napájená stejnosměrným proudem. Zařízení je při jejich přepravování v provozu, například ve vozidle nebo na něm, ale není součástí tohoto vozidla a není navrženo k tomu, aby bylo ve vozidle trvale instalováno.
Zařízení bude vystaveno typům venkovního klimatu z "široké" skupiny podle IEC 721-2-1. Stupeň simulace tohoto zkušebního cyklu je nízký.

Označení ČSN IEC 605-3-5 (010644)
Katalogové číslo 50596
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963505961
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 605-2 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

ČSN IEC 60605-4 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

ČSN IEC 60605-6 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch