ČSN 34 7470-3 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část (Část 3) publikace HD detailně specifikuje vodiče izolované silikonovou pryží pro jmenovitá napětí do 300/500 V. Každý typ vodiče musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodiče musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-3 (347470)
Katalogové číslo 50715
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507156
Změny a opravy UR 12.97, Z1 8.99t, Z2 1.05t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN 34 7470-3 ed. 2 (347470)
Tato norma nahradila ČSN 34 7470-3 (347470) z srpna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-3
  • ČSN 34 74 70-3