ČSN EN 1465 (668510) Zrušená norma

Lepidla - Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 14654:1994. Předepisuje metodu stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech. Hodnotí se na standardních vzorcích za předepsaných podmínek přípravy a zkoušení. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 1465 (66 8510) byla vydána v říjnu 1997. Nahradila ČSN 66 851 z 2.5.1960.

Označení ČSN EN 1465 (668510)
Katalogové číslo 26229
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963262291
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 1465 (668510)
Tato norma nahradila ČSN 66 8510 (668510) z září 1960
Dostupnost skladem (tisk na počkání)