ČSN (normy i změny) z února 1995

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN EN 28839 (021009) - únor 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 3000 (063000) - únor 1995

Průmyslové palivové pece. Termíny a definice

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 24006 (257701) - únor 1995

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie

550 Kč

ČSN EN 24185 +AC (257750) - únor 1995

Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC)

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7508/změna Z1 (277508) - únor 1995

Stavební, zemní stroje a rýpadla. Symboly pro ovládače a sdělovače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2100 (312408) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm

125 Kč

ČSN EN 2318 (312415) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2024-T3511. Tyče a profily lisované 1,2 mm ≤ "a" nebo "D" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2126 (312461) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T651. Desky 6 mm < "a" ≤ 80 mm

125 Kč

ČSN EN 2127 (312461) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T73511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 100 mm

125 Kč

ČSN EN 2128 (312461) - únor 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7075-T7351. Tyče tažené 6 mm ≤ "a" nebo "D" ≤ 75 mm

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-45 +A1 (345791) - únor 1995

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

190 Kč

ČSN IEC 317-19 (347307) - únor 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 19: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 130

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.96t, Z2 12.98t, Z3 1.01t

407 Kč

ČSN IEC 317-26 (347307) - únor 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 26: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyamid-imidem, třída 200

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.97t, Z2 12.98t, Z3 2.11t

347 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 357/změna A5 (360160) - únor 1995

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 268-11 (368305) - únor 1995

Elektroakustická zařízení. Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému

230 Kč

ČSN ISO 1177 (369209) - únor 1995

Zpracování informací. Struktura znaků pro arytmický a synchronní znakově orientovaný přenos

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 28653 (421606) - únor 1995

Klenoty. Velikosti prstenů. Definice, měření a označování

65 Kč

ČSN 42 4406 (424406) - únor 1995

Slitina hliníku tvářená 42 4406 AlMg0,5R

190 Kč

ČSN 42 4411 (424411) - únor 1995

Slitina hliníku tvářená 42 4411 AlMg2R

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 939 (580187) - únor 1995

Koření. Stanovení obsahu vlhkosti - metoda destilační

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 286-2/změna AC (695286) - únor 1995

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

32 Kč

ČSN EN 286-2/změna Z1 (695286) - únor 1995

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 8288 (757382) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 6703-2 (757414) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

230 Kč

ČSN ISO 7393-1 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 7393-3 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 6332 (757433) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN EN 25813 (757462) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 6439 (757528) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 29073-3 (806133) - únor 1995

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 249 (876006) - únor 1995

Družicové pozemské stanice (SES). Zařízení určená jen pro příjem televize (TVRO), používaná v rozhlasové družicové službě (BSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 240 (879513) - únor 1995

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizace v referenčním bodě S. Generický klíčový řídící protokol pro řízení doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč