ČSN EN 344 (832500) Zrušená norma

Požadavky a zkušební metody na bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv pro profesionální použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 344:1992. Stanoví požadavky a kde je to nutné zkušební metody, jež slouží ke zjištění, zda naměřené hodnoty odpovídají požadavkům na obuv, která je určená k ochraně dolních končetin uživatele nebo jejich částí před předvídatelným nebezpečím v různých pracovních oborech. Tato norma platí jen ve spojení s ČSN EN 345:1992, ČSN EN 346:1992, příp. ČSN EN 347:1992, v nichž jsou stanoveny požadavky na obuv, které se týkají různých stupňů nebezpečí. Za pozornost stojí některé definice, a to: Čl.3.1 Bezpečnostní obuv pro profesionální použití: Obuv s ochrannými prvky, která chrání uživatele před poraněními, jež mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je obuv určená; obuv je opatřená tužinkami na ochranu prstů, které zabezpečují ochranu proti nárazu při dopadové zkušební energii 200 J. Čl.3.2 Ochranná obuv pro profesionální použití: Obuv s ochrannými prvky, která chrání uživatele před poraněními, jež mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je obuv určená; obuv je opatřená tužinkami na ochranu prstů, které zabezpečují ochranu proti nárazu při dopadové zkušební energii 100 J. Čl.3.3 Pracovní obuv pro profesionální použití: Obuv s ochrannými prvky, která chrání uživatele před poraněními, jež mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je obuv určená. V rozsáhlé kapitole 3 - Požadavky jsou stanoveny vlastnosti, jimž musí vyhovovat obuv jako celek, i její části. V kapitole 4 jsou normalizovány zkušební metody parametrů, stanovených v kap.3. Mezi normalizovanými parametry a zkouškami nejsou vlastnosti zdravotní nebo hygienické. ČSN EN 344 (83 2500) byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 83 2501 z 16.1.1984, ČSN 83 2504 z 20.8.1990, ČSN 83 2506 z 20.7.1990 a čl.6.10 v ČSN 34 1382 z 13.6.1988.

Označení ČSN EN 344 (832500)
Katalogové číslo 17306
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963173061
Změny a opravy opr. 1.98, A1 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 20344 (832500)
Tato norma nahradila ČSN 83 2501 (832501) z prosince 1984
ČSN 83 2504 (832504) z června 1991
ČSN 83 2506 (832506) z června 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)