ČSN EN 26360-1 +A1 (856031) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické rotační nástroje. Systém číselného kódování. Část 1: Všeobecné vlastnosti (obsahuje změnu A1:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 26360-1:1990 včetně její změny A1:1990. Určuje číselný kódovací systém pro všechny stomatologické rotační nástroje a pro některé příslušenství (např. šrouby), používané spolu s nástroji. Tato první část ISO 6360 specifikuje číselný kód udávající všeobecné charakteristické vlastnosti stomatologických rotačních nástrojů. Číselný kód podle této normy sestává z patnácti číslic, specifikujících materiál, tvar a rozměry pracovní části nástroje, typ stopky a povlaku nebo pojiva. Úplný číselný kód specifikuje pouze jediný typ nástroje. Norma dále obsahuje klíč, umožňující rozumět onomu patnáctičíselnému kódu a ve formě tabulek obsahuje popis, obrázek a k nim přidružený číselný kód. Šest příkladů s použitím číselného kódu pro různé typy nástrojů jen uvedeno v příloze. ČSN EN 26360-1 (85 6031) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 26360-1 +A1 (856031)
Katalogové číslo 17005
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963170053
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 6360-1 (856032)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)