ČSN EN 493 (021019) Zrušená norma

Spojovací součásti. Povrchové vady. Matice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví mezní hodnoty pro různé druhy povrchových vad na maticích. Podrobně popisuje výskyt vad, druhy a tvary vad, jejich příčiny, kontrolu a zkoušení.
Norma platí pro matice:
- se jmenovitým průměrem závitu d od 5 mm do 39 mm; - výrobní třídy A a B;
- všechny pevnostní třídy podle EN 20898-2, ISO 896-6 a ISO 2320, pokud v předmětových normách není stanoveno jinak.
Normativní příloha A stanoví postup zkoušky rozháněním, která posoudí, zda matice s povrchovými vadami mohou být převzaty a příloha B stanoví zkoušku matic na kuželové podložce, jejímž účelem je vyhledání škodlivých rýh, nebo trhlin.

Označení ČSN EN 493 (021019)
Katalogové číslo 17182
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963171821
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 10484 (021066), ČSN EN ISO 10485 (021067), ČSN EN ISO 6157-2 (021016)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)