ČSN EN 25814 (757463) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou sondou

ČSN EN 25814 Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou sondou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 25814:1992. Specifikuje elektrochemickou metodu stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě pomocí elektrochemického článku, který je oddělen od vzorku s membránou propustnou pro plyny. Podle druhu použité sondy je možno měřit buď koncentraci kyslíku v miligramech na litr, nebo procento nasycení (% rozpuštěného kyslíku), popř. obojí. Metoda umožňuje měřit kyslík ve vodě od 0 % do 100 % nasycení. Většina přístrojů však dovoluje měřit hodnoty větší než 100 %, tzn. přesycení. Z normy vyjímáme podstatu zkoušky: "Membránová sonda, kterou tvoří článek uzavřený selektivní membránou a obsahující elektrolyt a dvě kovové elektrody, se používá do analyzované vody. (Membrána je prakticky nepropustná pro vodu a iontově rozpuštěné látky, propouští však kyslík a některé jiné plyny, popř. lyofilní látky)". Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Poznámka: I když čl.6.1 se jmenuje: Měřicí technika a bezpečnostní opatření, neobsahuje v podstatě žádný pokyn, který by měl bezpečnostní (nebo hygienický) charakter. ČSN EN 25814 (75 7463) byla vydána v únoru 1995. Nahradila - spolu s ČSN EN 25813 - starší ČSN 83 0520 část 3 z 17.12.1975 a 83 0530 část 11 z 16.6.1978.

Označení ČSN EN 25814 (757463)
Katalogové číslo 17253
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172538
Změny a opravy opr. 1.95
Norma byla zrušena k 1. 6. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 5814 (757463)
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-3 (830520) z září 1978
ČSN 83 0530-11 (830530) z prosince 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)