ČSN EN ISO 5814 (757463)

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

ČSN EN ISO 5814 Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje elektrochemickou metodu stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě pomocí elektrochemického článku, který je oddělen od vzorku membránou propustnou pro plyny. Podle druhu použité sondy je možné měřit buď koncentraci kyslíku v miligramech na litr, nebo procento nasycení (% rozpuštěného kyslíku), nebo obojí. Metoda umožňuje měřit kyslík ve vodě od 1 % do 100 % nasycení. Většina přístrojů však umožňuje měřit hodnoty větší než 100 %, tzv. přesycení. Metoda umožňuje měřit kyslík ve vodě s nasycením vyšším než 100 %, pokud jsou provedeny zvláštní úpravy, aby se zabránilo úniku kyslíku během manipulace se vzorky a měření. Metoda je vhodná pro terénní měření a pro kontinuální monitoring rozpuštěného kyslíku i pro měření v laboratoři. Metoda je vhodná pro pitné, přírodní, odpadní a slané vody.

Označení ČSN EN ISO 5814 (757463)
Katalogové číslo 92721
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2013
Datum účinnosti 1. 6. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963927213
Tato norma nahradila ČSN EN 25814 (757463) z února 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 15934 (838125)
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody

ČSN EN 15935 (838126)
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním

ČSN 75 7358 (757358)
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

ČSN 75 7342 (757342)
Kvalita vod - Stanovení teploty