ČSN ISO 6703-1 (757414) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 1: Stanovení veškerých kyanidů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6703-1:1984. Tato norma se skládá ze čtyř dále uvedených částí: část 1: Stanovení veškerých kyanidů; část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů; část 3: Stanovení chlorkyanu; část 4: Stanovení kyanidů difuzí při pH 6. Tato první část ISO 6703 specifikuje 3 metody stanovení veškerých kyanidů ve vodě. Údaje o metodách a rozsahu stanovení obsahu kyanidů jsou tyto: fotometrická metoda s pyridinem a kyselinou barbiturovou: 0,002 mg až 0,025 mg kyanidů; odměrná metoda s využitím Tyndallova efektu: > 0,005 mg kyanidů; odměrná metoda s indikátorem: > 0,05 mg kyanidů. Normalizován je nejdříve postup uvolnění kyanovodíku takto: "Vzorek se zahřívá s kyselinou chlorovodíkovou v přítomnosti iontů jednomocné mědi. Uvolněný kyanovodík je unášen proudem vzduchu do absorpční nádobky s roztokem hydroxidu sodného". Dále jsou normalizovány postupy pro všechny tři výše uvedené metody, a to podrobně. ČSN ISO 6703-1 (75 7414) byla vydána v únoru 1995. Nahradila část 32 ČSN 83 0530 z 13.4.1979 a část 27 ČSN 83 0540 z 16.3.1987

Označení ČSN ISO 6703-1 (757414)
Katalogové číslo 17267
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963172675
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001
Tato norma nahradila ČSN 83 0540-27 (830540) z března 1988
ČSN 83 0530-32 (830530) z září 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6703-2 (757414)
Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

ČSN ISO 6703-3 (757414)
Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu