ČSN EN 605 (673009) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Normalizované podklady pro zkušební nátěry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 605:1992. Za pozornost stojí předmluva k normě, která zní: Text mezinárodní normy ISO 1514:1984 byl schválen CEN jako evropská norma s dohodnutými, dále uvedenými změnami: Výstraha: Použití azbestu je nebezpečné, a proto je v některých zemích zakázáno. Tato mezinárodní norma předepisuje několik typů normalizovaných zkušebních podkladů (1.2) a popisuje postup jejich úpravy před nanesením nátěrové hmoty. Tyto normalizované podklady jsou používány v obecných metodách zkoušení nátěrových hmot a podobných produktů. V čl.1.2 Jsou specifikovány následující typy normalizovaných podkladů: a) ocelové zkušební plechy upravované: čištěním rozpouštědly, broušením, otryskáním (poznámky jen ve směrnici); b) pocínované zkušební plechy upravované: čištěním rozpouštědly, broušením; c) hliníkové zkušební plechy upravované: čištěním rozpouštědly, broušením, kyselým chromátováním; d) skleněné zkušební desky upravované: čištěním rozpouštědly, čištěním detergenty; e) azbestocementové zkušební desky; f) dřevovláknité zkušební desky; g) sádrokartonové zkušební desky. Jak patrno, je příprava zkušebních desek do určité míry rizikovou prací. Na to pamatuje např. čl.3.3 , který uvádí postup při úpravě čištěním rozpouštědly: Zkušební podklad se otřením zbaví přebytku oleje a důkladně se omyje xylenem nebo minerálním rozpouštědlem, aby se zbavil všech stop oleje. Mohou být použita i jiná rozpouštědla, která rychle těkají, za předpokladu, že neobsahují žádné kyselé, alkalické nebo toxicky nebezpečné látky. Za pozornost stojí kap. 7 "Azbestocementové zkušební desky". Vedle technické charakteristiky je v čl.7.2 "Příprava" uvedena pouze tato Výstraha: Azbestocementový prach je zdraví škodlivý. Zajistěte, aby operátor a prostředí byli chráněni proti prachu, který může vzniknout. Při všech řezáních a manipulacích zajistěte, aby prach nebyl vdechován. Doporučuje se používání vhodných masek a metod řezání za mokra. Je povinnost vyhovět platným právním předpisům. Je to málo obvyklý aktivní přístup k požadavkům na ochranu zdraví v technických normách. ČSN EN 605 (67 3009) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 605 (673009)
Katalogové číslo 17202
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963172026
Norma byla zrušena k 1. 11. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 1514 (673009)