ČSN ISO 647 (441371) Zrušená norma

Hnědá uhlí a lignity. Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci

ČSN ISO 647 Hnědá uhlí a lignity. Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 647:1974. Stanovuje metodu pro stanovení výtěžků dehtu, vody, plynu a koksového zbytku získaných z hnědých uhlí a lignitů destilací na konečnou teplotu 520 °C. Podstata zkoušky: "Vzorek se zahřívá v hliníkové retortě na teplotu 520 °C po dobu 80 min. Produkty rozkladu se odvádějí do předlohy chlazené vodou. Dehet a voda kondenzují, zatím co plynné produkty uniknou do atmosféry. Koksový zbytek v retortě se zváží." ČSN ISO 647 (44 1371) byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 44 1371 z 29.4.1986.

Označení ČSN ISO 647 (441371)
Katalogové číslo 17366
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963173665
Norma byla zrušena k 1. 5. 2019
a nahrazena ČSN ISO 647 (441371)
Tato norma nahradila ČSN 44 1371 (441371) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)