ČSN EN 26595 (757404) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu. Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným

ČSN EN 26595 Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu. Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 26595:1992. Specifikuje spektrofotometrickou metodu s diethyldithiokarbamanem stříbrným k stanovení arsenu ve vodě a odpadních vodách. Metodu lze používat k stanovení arsenu v koncentracích od 0,001 mg.l-1 do 0,1 mg.l-1. V případě sloučenin arsenu, které se obtížně rozkládají, je způsob rozkladu popsán v příloze A.1. Vhodným zředěním zkoušeného objemu vzorku vodou bez arsenu mohou být stanoveny i vyšší koncentrace arsenu. Stanovení ruší antimon. Chrom, kobalt, molybden, nikl, rtuť, stříbro a platina do koncentrace 5 mg.l-1 neruší stanovení. Z normy vyjímáme podstatu zkoušky: "Oxidace organických sloučenin nebo sulfidů zahříváním s manganistanem draselným a peroxodisíranem draselným. Redukce pětimocného arsenu na trojmocnou formu. Redukce trojmocného arsenu vodíkem ve stavu zrodu v kyselém prostředí na arsan (arsenovodík). Absorpce arsanu v chloroformovém, nebo pyridinovém roztoku diethyldithiokarbamanu, a spektrofotometrické měření vzniklého červenofialového komplexu při vlnové délce 510 nm, nebo 525 nm, podle použitého rozpouštědla". Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí úvodní ustanovení normy v předmluvě, které zní: "Analýza podle této normy může být svěřena jen kvalifikovaným chemikům, nebo jiným patřičně vyškoleným nebo kontrolovaným pracovníkům. Zvláště je nutno upozornit na toxicitu arsenu a jeho roztoků, ale i dalších chemikálií, které jsou používány v této analytické metodě. Dále je třeba obzvláštní opatrnosti při zacházení s roztoky a jejich likvidací. S pyridinem a chloroformem se pracuje v dobře táhnoucí digestoři, s efedrinem, jako látkou uvedenou v seznamu drog, se zachází v souladu s příslušnými předpisy." Bohužel tento významný text není zcela srozumitelný českým uživatelům. Efedrin je ve skupině IV psychotropních látek v nařízení vlády ČSR č.192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. Není jisté, že uživatel si pod pojmem "Seznam drog" představí právě psychotropní látky. ČSN EN 26595 (75 7404) byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 83 0520 část 41 z 20.5.1977, dále ČSN 83 0530 část 48 z 14.4.1981, a konečně ČSN 83 0540 část 25 z 22.10.1988.

Označení ČSN EN 26595 (757404)
Katalogové číslo 17269
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172699
Změny a opravy opr. 1.95
Norma byla zrušena k 1. 11. 2014
Tato norma nahradila ČSN 83 0530-48 (830530) z května 1982
ČSN 83 0540-25 (830540) z ledna 1987
ČSN 83 0520-41 (830520) z září 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)