ČSN EN 60439-3 (357107) Zrušená norma

Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 60439-3 Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje doplňující požadavky pro kryté distribuční rozvodnice (anglická zkratka DBU), typově zkoušené (TTA), vnitřního provedení, určené pro pevnou montáž v obytných budovách, v domácnostech nebo na jiných místech přístupných laické obsluze. Tyto rozvodnice mohou obsahovat také signalizační i jiná řídicí zařízení. Jsou konstruovány na střídavé napětí, jehož jmenovitá hodnota proti zemi nepřesahuje 300 V. Výstupní obvody z rozvodnice obsahují jistící zařízení, jejichž jmenovité proudy nepřesahují 125 A, přičemž celkový vstupní proud do rozvodnice nepřesahuje 250 A.
Poznámka - Jmenovité napětí proti zemi v síti IT se bere jako jmenovité napětí soustavy. Nekvalifikované osoby - laici - mají přístup k rozvodnici t. j. mohou provádět spínací operace nebo výměnu pojistkových vložek. Požadavky pro rozvodnice venkovního provedení se připravují.

Označení ČSN EN 60439-3 (357107)
Katalogové číslo 17160
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963171609
Změny a opravy A1 5.97t, A2 1.02t, Z1 10.12t
Norma byla zrušena k 22. 3. 2015
a nahrazena ČSN EN 61439-3 (357107)
Tato norma nahradila ČSN 35 7000 (357000) z února 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)