ČSN ISO 6391 (560097) Zrušená norma

Maso a masné výrobky. Stanovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6391:1988. Tato norma vymezuje referenční metodu pro stanovení počtu životaschopných bakterií Escherichia coli v mase a masných výrobcích. Tato metoda je záchytná jednak pro E. coli typického biotypu (biotypu 1) a rovněž pro laktózu nefermentující nebo anaerogenní varianty E. coli. Normalizována je podstata zkoušky, která vyžaduje v zásadě stanovení počtu E. coli čtyřmi po sobě následujícími stupni: resuscitací, izolací, detekcí a výpočtem. Postup analytické zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 6391 (56 0097) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN ISO 6391 (560097)
Katalogové číslo 17205
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172057
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)