ČSN IEC 50(151) (330050) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(151):1978 včetně změny 1:1987 a informativní národní přílohu NA. Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a dále cizojazyčné termíny v pořadí: slovenština, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, polština, švédština a ruština. Norma obsahuje tyto oddíly: 151-01 Všeobecně. 151-02 Zapojení elektrických obvodů. 151-03 Funkce a použití elektrických předmětů. 151-04 Charakteristiky a zkoušení. Je normalizováno cca 188 hesel. ČSN IEC 50(151) (33 0050) byla vydána v únoru 1995. Nahradila částečně (cca 50 hesel) ČSN 34 5101 z 4.3.1971.

Označení ČSN IEC 50(151) (330050)
Katalogové číslo 17195
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963171951
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN IEC 60050-151 (330050)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)