ČSN ISO 9280 (757476) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení síranů. Gravimetrická metoda a chloridem barnatým

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9280:1990. Specifikuje gravimetrickou metodu stanovení síranů ve vodě. Metoda je použitelná k analýze všech typů vod, včetně vody mořské a většiny průmyslových odpadních vod. Normalizována je podstata zkoušky: "Okyselení vzorku kyselinou chlorovodíkovou a následným varem s roztokem chloridu barnatého po dobu nejméně 20 min. se podpoří koagulace sraženiny síranu barnatého. Po filtraci zváženým fritovým skleněným filtračním kelímkem, promytí sraženiny k odstranění chloridů a sušení při 105 °C je přírůstek hmotnosti kelímku způsoben síranem barnatým vzniklým reakcí barya se síranovými ionty ve vzorku". Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 9280 (75 7476) byla vydána v únoru 1995. Nahradila část 12 ČSN 83 0520 z 17.12.1975 a část 21 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 9280 (757476)
Katalogové číslo 17178
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963171784
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-12 (830520) z září 1978
ČSN 83 0530-21 (830530) z září 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)