ČSN EN 20105-B02 (800147) Zrušená norma

Textilie. Zkouška stálobarevnosti. Část 2: Stálost na umělém světle (zkouška xenonovou výbojkou)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Převzata překladem. Norma je identická s EN 20105-B02:1992. Tato část EN obsahuje zkušební postupy pro stanovení odolnosti barvy textilií všech druhů a všech forem zpracování vůči působení umělého světla, odpovídajícího standardnímu druhu D65 (denní světlo). Zkušební postupy mohou být použity pro bílé (bělené nebo opticky zjasněné) textilie. ČSN EN 20105-B02 (80 0147) byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 80 0150 z 25 4.1987, kromě přílohy 4.

Označení ČSN EN 20105-B02 (800147)
Katalogové číslo 17011
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963170114
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 105-B02 (800147)

Další příbuzné normy

ČSN EN 20105-A02 (800119)
Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)

ČSN EN 20105-N01 (800127)
Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (ISO 105-N01:1993)