ČSN EN 369 (832732) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda: Odolnost materiálu proti propustnosti (permeaci) kapalin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 369:1993. Popisuje laboratorní zkušební metodu, která umožňuje stanovení odolnosti proti propustnosti zkušebních kapalin oděvním materiálem. Zkušební metoda stanovuje za laboratorních podmínek dobu průniku. Umožňuje rovněž zjištění účinku zkušební kapaliny na materiál během zkoušky. Je nutno zdůraznit, že zkouška nemusí zcela vystihovat podmínky, kterým je oděvní materiál vystaven během skutečného užívání. Užití zkušebních dat by tedy mělo být omezeno pro možnosti širokého porovnání těchto materiálů podle jejich charakteristických propustností (permeací). Touto zkouškou se měří propustnost, která je důsledkem kombinace difuze zkušební kapaliny z jedné strany materiálu na druhou a sekundární desorpce do sběrného média. Rychlost tohoto procesu je ovlivněna rychlostí difuze kapaliny materiálem, stupněm pomačkání a postupného natažení vzorku v důsledku absorpce zvýšeného množství zkušební kapaliny a experimentálního postupu užitého ke sběru a analýze prodifundované kapaliny. Podstata zkoušky: Zkoušený vzorek odděluje dvě komory cely pro měření propustnosti, kde jedna komora obsahuje zkušební kapalinu, zatímco druhou komorou (sběrná komora) proudí plyn nebo kapalina, ve které dochází ke sběru prodifundovaných molekul zkušební kapaliny nebo jejich jednotlivých složek pro účel analýzy. Hmotnost zkušební kapaliny nebo jejich jednotlivých složek ve sběrném médiu je vyjádřena jako funkce času po jejím uvedení do kontaktu se zkušebním vzorkem. Poznámka: Podle čl.5.2 se ke zkouškám použije jen kapalina popř. kapaliny, proti kterým má být zajištěna ochrana. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 369 (83 2732) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 369 (832732)
Katalogové číslo 17257
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172576
Norma byla zrušena k 1. 11. 2002
a nahrazena ČSN EN 376 (857004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)