ČSN IEC 404-1 (345810) Zrušená norma

Magnetické materiály. Část 1: Klasifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 404-1:1979, národní přílohu NA a národní poznámku. Cílem této normy je klasifikovat komerčně využitelné magnetické materiály a neměla by být považována za technickou specifikaci. Termín "magnetické materiály" označuje látky, při jejichž použití jsou vyžadovány feromagnetické nebo ferimagnetické vlastnosti. Klasifikace magnetických materiálů v této normě je založena na všeobecně uznávané existenci dvou hlavních skupin výrobků: magneticky měkké materiály (koercivita menší nebo rovna 1000 A/m); magneticky tvrdé materiály (koercivita větší než 1000 A/m). Uvnitř těchto hlavních skupin rozlišuje klasifikace, pokud je to vhodné, následující charakteristiky: hlavní legující prvek a fyzikální stav a vlastnosti materiálu, vzájemný vztah mezi charakteristikami, je-li to možné a vhodné. Údaje v normě, které mohou mít význam pro hygieniky, lze nalézt v podrobné charakteristice jednotlivých materiálů, kde jsou uvedeny poměrně podrobné údaje o chemickém složení, fyzikální charakteristiky apod. ČSN IEC 404-1 (34 5810) byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN IEC 404-1 (345810)
Katalogové číslo 16700
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963167008
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002