ČSN EN 24624 (673077) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Odtrhová zkouška přilnavosti (ISO 4624:1978)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 24 624:1992. Stanoví postup provedení odtrhové zkoušky na jednovrstvém nátěru nebo vícevrstvém nátěrovém systému připravených z nátěrových hmot nebo podobných produktů. Tato zkouška může být provedena na různých podkladových materiálech. Odlišné postupy jsou stanoveny, jestliže podkladový materiál je deformovatelný, např. tenký kov, plasty a dřevo anebo je tuhý, např. tlusté betonové nebo kovové desky. pro speciální účely může být nátěr nanesen na zkušební váleček. V tomto případě musí být způsob stanovení tloušťky dohodnut mezi zúčastněnými stranami. Výsledkem zkoušky je minimální tahové napětí, které se musí vynaložit k roztržení nejslabší mezifáze (adhezní lom) nebo nejslabší složky (kohezní lom) zkušebního uspořádání. Při zkoušce se mohou vyskytnout oba typy lomů, tj. adhezní i kohezní lom. ČSN EN 24624 (67 3077) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 24624 (673077)
Katalogové číslo 17203
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172033
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 4624 (673077)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)