ČSN EN 137 (832240) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 137:1993. Platí pro autonomní dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem na tlakový vzduch používané jako zařízení na ochranu dýchacích orgánů. Tato norma neplatí pro únikové přístroje a potápěčské přístroje. Obsahuje minimální požadavky na autonomní dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem na tlakový vzduch. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky nošením výrobku, kterými se provádí porovnání s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.5.2 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou uživatele přístroje, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Dále pak v čl.5.3 Čištění a dezinfekce: "Užívané materiály musí být stálé vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům, které doporučuje výrobce." Konečně za pozornost stojí normalizovaný dýchací odpor pro přístroj bez přetlaku v čl.5.9.2.2.1: "Pro dýchací přístroj bez přetlaku nesmí vdechovací odpor překročit 700 Pa. Vydechovací odpor nesmí překročit 300 Pa. Zkoušení podle 6.3.1.2.1." Dále je obdobně normalizován dýchací odpor v čl.5.9.2.2.2 pro přístroj s přetlakem: "Pro dýchací přístroj s přetlakem musí být udržován přetlak v podmaskovém prostoru přiléhavostí těsnicí linie lícnice masky. Vydechovací odpor nesmí překročit hodnotu 1 kPa." Dále např. v čl.5. 18 se stanoví: "Přístroj musí mít vhodné výstražné zařízení, které při poklesu tlaku v láhvi na předem stanovenou hodnotu varuje uživatele." Kromě toho v čl.5.19 se uvádí: "U akustického výstražného zařízení musí být hladina zvuku A nejméně 90 dB, jež je měřena u ucha uživatele co nejblíže od zařízení." Konečně vyjímáme z normalizované kap. 8 Návod k použití: Čl.8.4: "Instrukce musí obsahovat informaci, že dodávaný vzduch musí splňovat požadavky pro dýchatelný vzduch podle ČSN EN 132." Norma kromě toho podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. ČSN EN 137 (83 2240) byla vydána v únoru 1995.

Označení ČSN EN 137 (832240)
Katalogové číslo 17197
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963171975
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 137 (832240)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)