ČSN EN 368 (832731) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda: Odolnost materiálu proti pronikání (penetraci) kapalin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 368:1992. Týká se použití popsané zkušební metody, obvykle s chemikáliemi o nízké těkavosti. Oděv vyrobený z těchto materiálů není používán jako jediný prostředek ochrany v případech, kde odpor k průniku chemikálií v molekulární rovině (viz ČSN EN 369) je podstatný (např. riziko expozice při velkém výronu koncentrovaných kapalných chemikálií). Oděv, který byl vyvinut z materiálu vybraného na základě této zkušební metody by měl být proto používán pouze za velmi dobře definovaných podmínek, kdy provedené zkoušky prokázaly vhodnost tohoto materiálu pro daný účel (např. laboratorní a uživatelské zkoušky oděvu, předpokládané doby expozice k dané chemikálii atd.). Pomocí zkušební metody lze odhadnout chování materiálu i jeho ochranné vlastnosti pro dva různé případy jeho kontaktu s chemikálií: a) za minimálního tlaku, kdy kapalina pokrývá povrch a tvoří malé kapénky nebo kapky; b) potřísnění jedním, ale vydatným nástřikem nebo nízkotlakovou tryskou, umožňující stanovit čas, během kterého je nutno oděv svléci nebo podniknout nějakou další činnost nezbytnou k odstranění rizika zasažení chemikálií v případě, že je kapalina přítomná na povrchu oděvu volně, ale také v případě, že kapalina je na povrchu pod tlakem způsobeným buď pohybem nositele (ohýbání znečištěných částí oděvu v loktech, kolenech, ramenní oblasti) nebo dotykem se znečištěnými povrchy (např. při průchodu porosty, na které byla chemikálie nastříkána). Podstata zkoušky: Nejprve je změřený objem zkušební kapaliny uveden do kontaktu s povrchem materiálu s minimální energií, teprve pak je užita větší energie (např. v případě úspěšné první zkoušky) ve formě jemného střiku nebo paprsku na povrch měřeného materiálu spočívajícím ve žlabu. Měření podílu kapaliny, která pronikla zkoušeným materiálem a která byl odpuzen jeho povrchem ukazuje vhodnost materiálu při uvažovaném použití. Poznámka: Podle čl.5.2.1 se ke zkouškám použije jen kapalina popř. kapaliny, proti kterým má být zajištěna ochrana. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 368 (83 2731) byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 83 2731 z 22.8.1973.

Označení ČSN EN 368 (832731)
Katalogové číslo 17256
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172569
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 6530 (832731)
Tato norma nahradila ČSN 83 2731 (832731)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)