ČSN 75 6551 (756551) Zrušená norma

Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, přítomných ve formě volně vzplývatelné, dispergované a/nebo usaditelné. Norma neplatí pro čištění odpadních vod z těžby a rafinerií ropy a odpadních vod s obsahem stabilizovaných emulzí. Z normy vyjímáme kap. 6 Technologické postupy čištění. Z této kapitoly uvádíme nadpisy článků, které stojí za pozornost. Jsou to čl.: 6.1 Mechanické čištění odpadních vod; 6.2 Dočištění odpadních vod; 6.2.1 Chemické čištění; 6.2.2 Filtrace; 6.2.3 Sorpce; 6.2.4 Flotace; 6.2.5 Biologické čištění. Dále stojí za pozornost kap. 7 Požadavky na zařízení čistírny, kap. 8 Odpadové hospodářství, kap. 9 Provozování čistírny a konečně kap. 10 Bezpečnost a hygiena práce. Tato (poslední) kapitola má 13 článků a zabývá se také některými hygienickými a zdravotnickými otázkami (např. lékárničkou první pomoci, větráním objektů, zajištěním hygienických zařízení a přívodu pitné vody apod.) ČSN 75 6551 byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 83 0917 z 13.12.1977.

Označení ČSN 75 6551 (756551)
Katalogové číslo 17371
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963173719
Změny a opravy opr. 6.95
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN 75 6551 (756551)
Tato norma nahradila ČSN 83 0917 (830917) z srpna 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 65 51
  • ČSN 756551
  • ČSN 75 65 51 : 1995
  • ČSN 756551:1995
  • ČSN 75 6551:1995