Třída 7565 - Kanalizace. Čištění odpadních vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 6505 (756505) - leden 1991

Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

340 Kč

ČSN EN 858-1 (756510) - duben 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.05t, Oprava 1 9.06t

690 Kč

ČSN EN 858-2 (756510) - prosinec 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

340 Kč

ČSN 75 6551 (756551) - prosinec 2008 aktuální vydání

Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

230 Kč

ČSN EN 1825-1 (756553) - květen 2005

Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

440 Kč

ČSN EN 1825-2 (756553) - červenec 2003 aktuální vydání

Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

340 Kč

ČSN 75 6560 (756560) - březen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

230 Kč