ČSN EN 25813 (757462)

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

ČSN EN 25813 Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 25813:1992. Specifikuje jodometrickou metodu stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě postupem podle Winklera, modifikovanou s ohledem na určité rušivé vlivy. Jodometrická metoda je rozhodčí metodou pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě. Lze ji použít pro všechny druhy vod s koncentrací rozpuštěného kyslíku v rozmezí od 0,2 mg.l-1, až do dvojnásobného nasycení vody kyslíkem (asi 20 mg.l-1), pokud se nevyskytují rušivé vlivy. Normalizována je podstata zkoušky: "Rozpuštěný kyslík ve vzorku reaguje s čerstvě vysráženým hydroxidem manganatým (vzniklým reakcí hydroxidu sodného nebo draselného se síranem manganatým). Po okyselení a oxidaci jodidu sloučeninou vícemocného manganu, která při tom vzniká, se uvolní jod v ekvivalentním poměru. Uvolněný jod se stanoví titrací thiosíranem sodným." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Mezi chemikáliemi, předepsanými pro zkoušku, je alkalický roztok jodidu s azidem sodným. U tohoto činidla je následující upozornění: "Pozor: Azid sodný je obzvláště prudký jed. Je-li známo, že nejsou přítomny dusitany, je dovoleno azid sodný vynechat." ČSN EN 25813 (75 7462) byla vydána v únoru 1995. Nahradila - spolu s ČSN EN 25814 - starší ČSN 83 0520 část 3 z 17.12.1975 a 83 0530 část 11 z 16.6.1978.

Označení ČSN EN 25813 (757462)
Katalogové číslo 17252
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172521
Změny a opravy opr. 1.95
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-3 (830520) z září 1978
ČSN 83 0530-11 (830530) z prosince 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)