ČSN (normy i změny) z března 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10816-6 (011412) - březen 1998

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem se jmenovitým výkonem nad 100 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.15t

355 Kč

ČSN EN ISO 6410-1 (013213) - březen 1998

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 6410-2 (013213) - březen 1998

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky

190 Kč

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - březen 1998

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování

190 Kč

ČSN EN 61082-1/změna A2 (013380) - březen 1998

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 837-1 (257012) - březen 1998

Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.01t

370 Kč

ČSN EN 837-2 (257012) - březen 1998

Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů

190 Kč

ČSN EN 837-3 (257012) - březen 1998

Měřidla tlaku - Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 50212 (258338) - březen 1998

Konektory pro termoelektrické snímače

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0165/změna Z1 (330165) - březen 1998

Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3505/změna Z1 (333505) - březen 1998

Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/změna A11 (334288) - březen 1998

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 870-1-1/změna Z1 (334600) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady

32 Kč

ČSN EN 60870-2-1 (334620) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

340 Kč

ČSN EN 60870-5-5 (334650) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 5: Základní aplikační funkce

550 Kč

ČSN EN 60870-6-2 (334660) - březen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4)

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1500/změna Z1 (341500) - březen 1998

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61065 (346714) - březen 1998

Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí

190 Kč

ČSN EN 61197 (346715) - březen 1998

Izolační kapaliny - Lineární šíření plamene - Zkušební metoda s použitím pásku ze skleněných vláken

230 Kč

ČSN EN 61203 (346734) - březen 1998

Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení

190 Kč

ČSN 34 7810-8/změna A1 (347810) - březen 1998

Hmoty používané pro telekomunikační kabely - Část 8: Výplňové směsi pro plněné kabely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 708-1/změna Z1 (347832) - březen 1998

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. Část 1: Všeobecná specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 116300 (353423) - březen 1998

Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (pro proudy 5 A a větší)

230 Kč

ČSN EN 60255-21-1 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)

230 Kč

ČSN EN 60255-21-2 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem

230 Kč

ČSN EN 60255-21-3 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky

230 Kč

ČSN EN 122002 (353830) - březen 1998

Vzorová předmětová specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-37/změna A1 (361040) - březen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na komerční elektrické ponorné smažiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-38/změna A1 (361040) - březen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-39/změna A1 (361040) - březen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-42/změna A1 (361040) - březen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 1055-1/změna Z1 (361055) - březen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Zvláštní požadavek na maximální povolenou teplotu povrchu mřížek pro výstup vzduchu u akumulačních topidel pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-23 +A1+A51/změna Z1 (361055) - březen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 1212/změna Z1 (361212) - březen 1998

Elektrické akumulačné vykurovacie spotrebiče pre domácnosť. Bezpečnostné predpisy a metódy skúšok

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60315-7 (367090) - březen 1998

Metody měření rádiových přijímačů pro různé druhy vysílání - Část 7: Metody měření přijímačů pro digitální družicový rozhlas (DSR)

350 Kč

ČSN IEC 510-1-2 (367610) - březen 1998

Metody měření rádiových zařízení pozemních družicových stanic - Část 1: Měření subsystémů a jejich kombinací - Oddíl 2: Měření ve vysokofrekvenčním pásmu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 510-2-3 (367610) - březen 1998

Metody měření rádiových zařízení pozemních družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl 3: Nízkošumové zesilovače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60835-2-6 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 6: Zálohové přepínání

340 Kč

ČSN EN 60835-2-8/změna A1 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 8: Adaptivní ekvalizer

190 Kč

ČSN EN 60835-3-13 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 13: Systémy VSAT

230 Kč

ČSN EN 60835-3-14 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 14: Pozemní stanice družicového zpravodajství

230 Kč

ČSN EN 60835-3-2 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 2: Anténa

440 Kč

ČSN EN 60835-3-6 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 6: Výkonové zesilovače

230 Kč

ČSN EN 60835-3-7 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 7: Činitel jakosti přijímacího systému

340 Kč

ČSN EN 60835-3-9 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 9: Koncové zařízení SCPC - PSK

340 Kč

ČSN IEC 487-2-1 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl první: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-2 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl druhý: Přepínání záložního kanálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-4 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl čtvrtý: Kmitočtové modulátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-5 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl pátý: Kmitočtové demodulátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-2 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl druhý: Měření v základním pásmu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-3 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl třetí: Měření pro černobílé a barevné televizní vysílání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-4 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl čtvrtý: Měření přenosu s kmitočtovým multiplexem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-6 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl šestý: Měření přenosu zvukových signálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 268-12/změna A2 (368305) - březen 1998

Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

125 Kč

ČSN IEC 94-3/změna A3 (368420) - březen 1998

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení

125 Kč

ČSN IEC 94-5/změna A1 (368420) - březen 1998

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektromagnetické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

125 Kč

ČSN IEC 94-7/změna A1 (368420) - březen 1998

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694) - březen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

440 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1340/změna Z2 (441340) - březen 1998

Tuhá paliva. Třídicí zkouška pro stanovení granulometrického složení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1328 (492640) - březen 1998 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 8775/změna Z1 (588775) - březen 1998

Metody zkoušení tuků a olejů. Stanovení křivky tuhnutí tuků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 7662 (635227) - březen 1998 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6620/změna Z2 (666620) - březen 1998

Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6 (666625) - březen 1998

Fotografie - Systémy negativního filmu a jeho zpracování pro černobílou obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2601/změna Z3 (732601) - březen 1998

Provádění ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6301 (736301) - březen 1998

Projektování železničních drah

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 4651/změna Z1 (770811) - březen 1998

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1773 (800843) - březen 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky

190 Kč

ČSN EN 1734 (800857) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku

125 Kč

ČSN EN 1735 (800859) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 8001/změna Z1 (838001) - březen 1998

Názvosloví odpadů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN P I-ETS 300 020-3 ed. 2 (872501) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1 800 (GSM 11.10-DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 569 ed. 2 (872621) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 542 ed. 2 (872626) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.81)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 543 ed. 2 (872627) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 529 ed. 3 (872634) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 606 ed. 2 (872641) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Signalizační spolupráce pro doplňkové služby (GSM 09.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-4 ed. 1 (872659) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 2 (872659) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 627 ed. 1 (872661) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Sledování účastníka a zařízení (GSM 12.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 723 ed. 1 (872662) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 724 ed. 1 (872663) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 728 ed. 1 (872664) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 729 ed. 1 (872665) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Nespojitý přenos (DXT) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 730 ed. 1 (872666) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 737 ed. 1 (872667) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 726 ed. 1 (872668) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Konverze kódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 900 ed. 1 (872669) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Abecedy a jazykově specifické informace (GSM 03.38 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 901 ed. 1 (872670) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 902 ed. 1 (872671) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 903 ed. 1 (872672) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 904 ed. 1 (872673) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 905 ed. 1 (872674) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 906 ed. 1 (872675) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 907 ed. 1 (872676) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.3.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 918 ed. 1 (872677) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 919 ed. 1 (872678) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 727 ed. 1 (872692) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 908 ed. 1 (872693) - březen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 747 ed. 1 (874001) - březen 1998

Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 230 ed. 2 (875016) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Binární výměna informací a signalizace (BIIS) rychlostí 1 200 bit/s (BIIS 1 200)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 225 ed. 2 (875020) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů na VKV pro záchranná plavidla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 330/změna A1 (875026) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Zařízení s malým dosahem (SRDs). Technické vlastnosti a zkušební metody rádiových zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 k Hz až 25 MHz a systémů s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

32 Kč

ČSN ETS 300 393-7 ed. 1 (875046) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 7: Zabezpečení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 652 ed. 1/změna A1 (875058) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace

32 Kč

ČSN ETS 300 702-2 ed. 1 (875061) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Část 2: Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 702-3 ed. 1 (875061) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Část 3: Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 395-3 ed. 1 (875062) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 3: Zvláštní provozní vlastnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 395-4 ed. 1 (875062) - březen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 704-1 ed. 1 (875502) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 704-2 ed. 1 (875502) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 756 ed. 1 (875503) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace přenosových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 757 ed. 1 (875504) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí - (služba typu E, třídy 2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 758-1 ed. 1 (875505) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ETS 300 758-2 ed. 1 (875505) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 758-3 ed. 1 (875505) - březen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 347-1/změna A1 (877050) - březen 1998

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 1: Specifikace rozhraní V5.2

32 Kč

ČSN ETS 300 347-2/změna A1 (877050) - březen 1998

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní "V" v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

32 Kč

ČSN ETS 300 646-1 ed. 1 (877117) - březen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.12 verze 4.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 001 ed. 4 (877501) - březen 1998

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč