ČSN P ENV 1993-1-4 (731401) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1993-1-4:1996. Předběžná evropská norma ENV 1993-1-4:1996 má status české předběžné normy. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako doplněk k ČSN 73 1401. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1993-1-4 (Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Doplňující pravidla pro pro korozivzdorné oceli) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh konstrukcí, které se budou stavět v České republice. Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1993-1-4:1996 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukovaná přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA/ESVO) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva, zdiva a projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech. Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k úpravě ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Tato předběžná evropská norma (ENV) byla přijata organizací CEN 30.9.1996 pro dočasné užívání. Doba platnosti této ENV je omezena na tři roky. Po dvou letech normy budou členové CEN požádáni o připomínky, a to zejména k otázce, zda lze ENV převést na Evropskou normu (EN). Členové CEN se žádají, aby vyhlásili tuto ENV stejným způsobem, jako kdyby se jednalo o EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, které by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti souběžně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN. Rozsah platnosti: Tato část 1-4 (ČSN P) ENV 1993 obsahuje doplňující ustanovení pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, kterými se rozšiřuje použití (ČSN P) ENV 1993-1-1 a (ČSN P) ENV 1993-1-3 pro austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli. Jedná se rozsáhlou normu, která má cca 60 stran. ČSN P ENV 1993-1-4 (73 1401) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN P ENV 1993-1-4 (731401)
Katalogové číslo 51881
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963518817
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1993-1-4 (731401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

ČSN EN 1993-1-10 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-10/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

ČSN EN 1993-1-11 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel

ČSN EN 1993-1-12 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-1-12/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

ČSN EN 1993-1-2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-2/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1993-1-3 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-3/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

ČSN EN 1993-1-4 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

ČSN EN 1993-1-5 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

ČSN EN 1993-1-6 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-6/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-6:2007, která je součástí ČSN EN 1993-1-6:2008)

ČSN EN 1993-1-7 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-8/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

ČSN EN 1993-1-9 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-9/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue