ČSN EN 1114-1 (691809) Zrušená norma

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje

ČSN EN 1114-1 Stroje pro zpracování pryže a plastů - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1114-1:1996. Evropská norma EN 1114-1:1996 má status české technické normy. Pokud jde o rizika uvedená v 4.1 a popsaná v kapitole 5, určuje tato první část normy (ČSN) EN 1114 bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu následujících druhů šnekových vytlačovacích strojů pro zpracování pryže a plastů: - jednošnekové vytlačovací stroje, - dvoušnekové vytlačovací stroje, - několikašnekové vytlačovací stroje, - stroje vytlačující za tepla, - stroje vytlačující za studena, - vakuové vytlačovací stroje, - kolíkové vytlačovací stroje. Dále norma specifikuje ta vstupní a pomocná zařízení těchto strojů, na něž se rovněž vztahuje. Norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Rizika a nebezpečné prostory, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověření splnění bezpečnostních požadavků a/nebo opatření, kapitolu 7 - Minimální značení na stroji. Norma konečně obsahuje informativní Přílohu ZA, kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků těchto směrnic EU: Strojírenská směrnice 89/392/EHS, její dodatky 91/368/EHS, 93/44/EHS a 93/68/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Dodržení této normy je jednou z možností, jak splnit podstatné požadavky uvedených směrnic a souvisejících nařízení ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1114-1 (69 1809) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN 69 1809 z 25.5.1987 v plném rozsahu.

Označení ČSN EN 1114-1 (691809)
Katalogové číslo 51368
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963513683
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN EN 1114-1 (691809)
Tato norma nahradila ČSN 69 1809 (691809) z června 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1114-2 +A1 (691809)
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje

ČSN EN 1114-3 (691809)
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení