ČSN 06 0320 (060320) Zrušená norma

Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování zařízení k ohřívání užitkové vody pro mytí, koupání, praní, umývání předmětů a úklid. Tato norma neplatí pro navrhování potrubních rozvodů TUV a cirkulace a pro provoz zařízení. Tato norma neplatí pro zařízení, která jsou k termínu vydání normy zpracována do úrovně dokončeného prováděcího projektu. U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně včleněn do technické zprávy doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích zařízení je vhodné tato zařízení upravit podle této normy.
Účelem normy je:
a) uvedení základních podkladů pro optimální návrh a technicky i hospodárně správně provedenou montáž zařízení;
b) vytvoření podmínek pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení;
c) zajištění hygienických požadavků.
Veškeré údaje v normě obsažené se vztahují na místa spotřeby, pokud není uvedeno jinak.

Označení ČSN 06 0320 (060320)
Katalogové číslo 51639
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963516394
Změny a opravy Oprava 1 9.99t, Z1 6.02t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN 06 0320 (060320)
Tato norma nahradila ČSN 06 0320 (060320) z září 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 03 20
  • ČSN 060320
  • ČSN 06 03 20 : 1998
  • ČSN 060320:1998
  • ČSN 06 0320:1998