ČSN 83 8036 (838036) Zrušená norma

Skládkování odpadů - Monitorování skládek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví základní podmínky pro sledování (monitorování) provozu skládek odpadů provozovaných i uzavřených z hlediska vlivů na okolní prostředí a chování jednotlivých částí skládek, a z hlediska bezpečnosti a funkční spolehlivosti jednotlivých konstrukčních prvků skládek. Za pozornost stojí v předmluvě k normě uvedený soupis předpisů, vztahujících se k odpadovému hospodářství (včetně hygienických), který platil v době vydání normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Účel monitorování skládky, kapitolu 6 - Rozdělení monitorování, kapitolu 7 - Předmět monitorování, kapitolu 8 - Časový průběh monitorování, kapitolu 9 - Přesnost měření, kapitolu 10 - Program monitorování, kapitolu 11 - Sledované jevy podle druhu zařízení, kapitolu 12 - Vedení evidence a kapitolu 13 - Bezpečnostní opatření, která velmi stručně upozorňuje na pracovní postupy, jimiž se zajistí bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. ČSN 83 8036 byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN 83 8036 (838036)
Katalogové číslo 52115
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963521152
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN 83 8036 (838036)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 80 36
  • ČSN 838036
  • ČSN 83 80 36 : 1998
  • ČSN 838036:1998
  • ČSN 83 8036:1998