ČSN EN 60617-8 (013390) Zrušená norma

Grafické značky pro schémata - Část 8: Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60617-8:1996. Evropská norma EN 60617-8:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 617-8:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část IEC 617 představuje jeden díl ze souboru norem zabývajících se značkami pro schémata. Tento soubor sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek. Rejstřík značek. Část 2: Prvky značek , doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití. Část 3: Vodiče a spojovací součásti. Část 4: Základní pasivní součástky. Část 5: Polovodiče a elektronky. Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie. Část 7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení. Část 8: Měřící přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení. Část 9: Telekomunikace: Spojovací a periferní zařízení. Část 10: Telekomunikace: Přenos. Část 11: Stavební a topografické instalační výkres a a schémata. Část 12: Binární logické prvky. Část 13: Analogové prvky. Předmět normy a odkazy na normy pro tento soubor jsou uvedeny v IEC 617-1 (v ČR zavedena jako ČSN IEC 617-1). Tento osmý díl normy uvádí pouze grafické značky pro schémata a informativní Přílohu A se staršími značkami a informativní Přílohy B a C s českým a anglickým abecedním rejstříkem. ČSN EN 60617-8 (01 3390) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN IEC 617-8 z března 1993.

Označení ČSN EN 60617-8 (013390)
Katalogové číslo 43536
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963435367
Změny a opravy opr. 4.98, opr. 6.98
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
Tato norma nahradila ČSN IEC 617-8 (013390) z března 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)