ČSN EN 60923 (360514) Zrušená norma

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

ČSN EN 60923 Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60923:1996. Evropská norma EN 60923:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 923:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma specifikuje požadavky na provedení předřadníků výbojek, jako jsou vysokotlaké rtuťové výbojky, nízkotlaké sodíkové výbojky, vysokotlaké sodíkové výbojky a halogenidové výbojky. Každý oddíl uvádí specifické požadavky na určitý druh předřadníku. Norma se vztahuje na induktivní předřadníky pro výbojky při napájení střídavým napětím až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz, které mají jmenovitý příkon, rozměry a parametry odpovídající příslušným normám IEC pro výbojky. Tato norma se používá společně s IEC 922 (v ČR zavedena jako ČSN IEC 922). Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 0 - Všeobecné požadavky, oddíl 1 - Elektrické požadavky na předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek, oddíl 2 - Elektrické požadavky na předřadníky nízkotlakých sodíkových výbojek a oddíl 3 - Elektrické požadavky na předřadníky halogenidových výbojek. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D a Přílohu ZA. ČSN EN 60923 (36 0514) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN IEC 923 (36 0514) ze září 1993.

Označení ČSN EN 60923 (360514)
Katalogové číslo 51296
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963512969
Změny a opravy A1 6.02t, Z1 5.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2012
a nahrazena ČSN EN 60923 ed. 2 (360514)
Tato norma nahradila ČSN IEC 923 (360514) z září 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)