ČSN IEC 923 (360514) Zrušená norma

Predradníky výbojok (iných než trubicové žiarivky). Prevádzkové požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 923:1988 se zapracovanou změnou 1:1990. Článek A1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Norma specifikuje provozní požadavky na předřadníky výbojek, jako jsou vysokotlaké rtuťové výbojky, nízkotlaké sodíkové výbojky, vysokotlaké sodíkové výbojky a halogenidové výbojky. Každý oddíl obsahuje specifické požadavky na jeden druh předřadníku. Norma se vztahuje na induktivní předřadníky na napájení střídavým proudem do 1000 V při 50 Hz nebo 60 Hz sdružené s výbojkami, které mají jmenovitý příkon, rozměry a parametry podle příslušných norem IEC na výbojky. Používá se společně s ČSN IEC 922. Ve čtyřech oddílech jsou normalizovány elektrické požadavky na předřadníky - jak uvedeno v úvodu - vysokotlakých rtuťových výbojek, dále nízkotlakých i vysokotlakých sodíkových výbojek a konečně halogenidových výbojek. Zezávazněný článek A1 je uveden v Příloze A a týká se označování. ČSN IEC 923 (36 0514) byla vydána v září 1993. Norma spolu s ČSN IEC 920, 921 a 922 nahradila ČSN 36 0590 z 14.7.1982 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 923 (360514)
Katalogové číslo 28768
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963287683
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN EN 60923 (360514)