ČSN EN 636-2 (492419) Zrušená norma

Překližované desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na překližované desky pro použití ve vlhkém prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 636-2:1996. Evropská norma EN 636-2:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje základní požadavky na překližované desky pro použití ve vlhkém prostředí. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Další vlastnosti, kapitolu 6 - Ověření shody, kapitolu 7 - Značení, identifikace a dokumentace a nakonec informativní Přílohu A a B. V kapitole 6 - Ověření shody je v tabulce 1 předepsána četnost zkoušení s tím, že únik formaldehydu se zkouší podle (ČSN) EN 717-2 s četností: jedna deska týdně. ČSN EN 636-2 (49 2419) byla vydána v březnu 1998. Tato norma spolu s ČSN EN 636-3:1998 nahradila ČSN 49 2420 ze srpna 1993 a ČSN 49 2421 z června 1993.

Označení ČSN EN 636-2 (492419)
Katalogové číslo 51899
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963518992
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 636 (492419)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 636 +A1 (492419)
Překližované desky - Požadavky