ČSN 73 1401 (731401) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma navazuje na ČSN 73 0031 a platí pro navrhování a posuzování ocelových konstrukcí staveb pozemních, průmyslových a inženýrských, pro jejichž zatížení platí ČSN 73 0035. Může být uplatněna i pro navrhování a posuzování ocelových nosných konstrukcí technologických nebo jiných nosných zařízení, pokud jejich provozní podmínky a konstrukční tvary jsou obdobné jako u staveb a pokud splňují dále uvedené předpoklady. Normu lze použít na ověření spolehlivosti stávajících konstrukcí výše uvedených typů a při navrhování jejich rekonstrukcí při současném uplatnění ustanovení ČSN 73 0038. Normu nelze použít pro navrhování ocelových konstrukcí z materiálu o tloušťce menší než 4 mm a pro konstrukce vystavené teplotám vyšším než 100 C. Ustanovení této normy platí za těchto předpokladů:
- konstrukce jsou navrhovány příslušně kvalifikovanými a zkušenými osobami;
- je zajištěn dohled a kontrola jakosti při výrobě i při montáži;
- výrobu a montáž provádějí osoby s příslušnou odborností a zkušeností;
- stavební materiály a výrobky se používají podle ustanovení této normy nebo podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály nebo výrobky;
- konstrukce se bude náležitě kontrolovat a udržovat;
- konstrukce bude užívána v souladu s předpoklady návrhu.
S ohledem na požadované funkční vlastnosti konstrukce, na způsob výroby a na požadovanou přesnost výroby se ocelové konstrukce zařazují do výrobních skupin podle ČSN 73 2601.

Označení ČSN 73 1401 (731401)
Katalogové číslo 51906
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 136 stran formátu A4
EAN kód 8590963519067
Změny a opravy Z1 7.01t, Z2 5.02t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1993-1-1 (731401), ČSN EN 1993-1-10 (731401), ČSN EN 1993-1-11 (731401), ČSN EN 1993-1-12 (731401), ČSN EN 1993-1-2 (731401), ČSN EN 1993-1-3 (731401), ČSN EN 1993-1-4 (731401), ČSN EN 1993-1-5 (731401), ČSN EN 1993-1-6 (731401), ČSN EN 1993-1-7 (731401), ČSN EN 1993-1-8 (731401), ČSN EN 1993-1-9 (731401)
Tato norma nahradila ČSN 73 1401 (731401) z dubna 1995
ČSN 73 1401 (731401) z února 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 14 01
  • ČSN 731401
  • ČSN 73 14 01 : 1998
  • ČSN 731401:1998
  • ČSN 73 1401:1998
foo