ČSN 73 1401 (731401) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je v podstatné míře sjednocena s ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1.1: Obecná pravidla pro pozemní stavby (73 1401). Norma navazuje na ČSN 73 0031 a platí pro navrhování a posuzování ocelových konstrukcí staveb pozemních, průmyslových a inženýrských, pro jejichž zatížení platí ČSN 73 0035. Může být uplatněna i pro navrhování a posuzování ocelových konstrukcí technologických nebo jiných nosných zařízení, pokud jejich provozní podmínky a konstrukční tvary jsou obdobné jako u staveb a pokud splňují dále uvedené předpoklady. Normu nelze použít pro navrhování ocelových konstrukcí z materiálu o tloušťce menší než 4 mm a pro konstrukce vystavené teplotám vyšším než 100 °C. Ustanovení této normy platí za těchto předpokladů: konstrukce jsou navrhovány příslušně kvalifikovanými a zkušenými osobami; je zajištěn dohled a kontrola jakosti při výrobě a montáži; stavbu provádějí osoby s příslušnou odborností a zkušeností; stavební materiály a výrobky se používají podle ustanovení této normy nebo podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály nebo výrobky; konstrukce se bude náležitě udržovat; konstrukce bude užívána v souladu s předpoklady projektu. S ohledem na požadované funkční vlastnosti konstrukce, na způsob výroby a na požadovanou přesnost výroby se ocelové konstrukce zařazují do výrobních skupin podle ČSN 73 2601. Rozsáhlá norma (136 stran) má tyto kapitoly: 2 Termíny a značky, 3 Zásady navrhování, 4 Materiály, 5 Mezní stavy použitelnosti, 6 Mezní stavy únosnosti, 7 Spoje, 8 Únava, 9 Křehký lom, 10 Navrhování pomocí zkoušek, 11 Pokyny pro konstruování, 12 Zabezpečování a prokazování jakosti. ČSN 73 1401 byla vydána v dubnu 1995. Nahradila ČSN 73 1401 z 5.4.1984.

Označení ČSN 73 1401 (731401)
Katalogové číslo 17370
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 140 stran
EAN kód 8590963173702
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN 73 1401 (731401)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 14 01
  • ČSN 731401
  • ČSN 73 14 01 : 1995
  • ČSN 731401:1995
  • ČSN 73 1401:1995