ČSN EN 50123-2 (341561) Zrušená norma

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Jističe DC

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 50123-2:1995. Evropská norma EN 50123-2:1995 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává ze sedmi částí. Část 1: - Uvádí všeobecnou informaci týkající se spínacího a řídicího zařízení DC v pevných trakčních zařízeních používaných na dráhách. Ostatní části se zabývají těmito specifickými zařízeními: Část 2: - Jističe, Část 3: - Odpínače DC a odpojovače DC vnitřního provedení, Část 4: - Odpínače DC in-line a uzemňovače DC venkovního provedení, Část 5: - Svodiče přepětí a omezovače nízkého napětí pro zvláštní použití v sítích DC, Část 6: - Rozvaděče DC, a Část 7: - Měření, ovládání a ochrana trakčních sítí DC. Tato druhá část evropské normy EN 50123 stanoví požadavky pro jističe DC pro použití v pevných zařízeních trakčních sítí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Provozní podmínky, kapitolu 5 - Charakteristické veličiny jističe, kapitolu 6 - Konstrukce, kapitolu 7 - Informace a označování a kapitolu 8 - Zkoušky. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B a informativní Přílohu C. ČSN EN 50123-2 (34 1561) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 50123-2 (341561)
Katalogové číslo 43331
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963433318
Změny a opravy A1 1.99t, Z1 9.03t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
a nahrazena ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Vypínače DC

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

ČSN EN 50123-7-1 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561)
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí