ČSN EN 60255-6 (353506) Zrušená norma

Elektrická relé - Část 6: Měřicí relé a ochranná zařízení

ČSN EN 60255-6 Elektrická relé - Část 6: Měřicí relé a ochranná zařízení
16 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na provedení všech elektrických měřicích relé a ochranných zařízení používaných v oblasti elektrotechniky pokryté IEC.
Neplatí pro následující oblasti elektrotechniky:
- telefonie;
- telegrafie ;
- železniční signální a blokovací systémy;
- zařízení pokrytá publikacemi IEC 158, 292 a 337.
Pro zvláštní použití (námořní, letecké, výbušná atmosféra, počítače, atd.) mohou být požadovány speciální požadavky.
Relé navržená pro splnění požadavků jiných mezinárodních normalizačních organizací (telekomunikace, železnice, atd.) musí vyhovovat této normě, pokud jsou použita v elektrotechnické oblasti pokryté IEC, s výše uvedenou výjimkou.
Požadavky platí pouze pro relé v novém stavu. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zkoušky v této normě zkoušky typové.
Předmětem této normy je stanovit:
1) použité definice a názvy;
2) jmenovité hodnoty související s budicími a ovlivňujícími veličinami;
3) požadavky na přesnost a tepelné a mechanické provedení;
4) zkušební metody;
5) značení a údaje.

Označení ČSN EN 60255-6 (353506)
Katalogové číslo 51195
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963511955
Změny a opravy Z1 9.10t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2012
a nahrazena ČSN EN 60255-1 (353501)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60255-1 (353501)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 60255-121 (353510)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu

ČSN EN 60255-127 (353510)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu

ČSN EN 60255-149 (353510)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé

ČSN EN 60255-151 (353510)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu

ČSN EN 60255-21-1 (353522)
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)

ČSN EN 60255-21-2 (353522)
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem

ČSN EN 60255-21-3 (353522)
Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

ČSN EN 60255-24 (353524)
Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu