ČSN EN 725-8 (727522) Zrušená norma

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 8: Stanovení sypné hustoty po setřesení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 725-8:1997. Evropská norma EN 725-8:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 725 sestává z 11 částí: Část 1: Stanovení nečistot v prášku oxidu hlinitého, Část 2: Stanovení nečistot v titaničitanu barnatém (předběžná norma), část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových práčcích extrakcí nosným plynem za horka, Část 4: stanovení obsahu kyslíku v prášku nitridu hlinitého rentgenovou fluorescenční analýzou (předběžná norma), Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic, Část 6: Stanovení měrného povrchu, Část 7: Stanovení skutečné (absolutní) hustoty), Část 8: Stanovení sypné hustoty po setření, Část 9: Stanovení sypné hustoty, Část 10: stanovení zhutňovacích vlastností a Část 11: Stanovení reaktivity při slinování (předběžná norma). Tato osmá část (ČSN) EN 725 specifikuje metodu pro stanovení sypné hustoty po setřesení keramických prášků. ČSN EN 725-8 (72 7522) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 725-8 (727522)
Katalogové číslo 51476
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963514765
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN 725-8 (727515)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 725-1 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

ČSN EN 725-10 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

ČSN EN 725-11 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

ČSN EN 725-12 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 12: Chemická analýza oxidu zirkonia

ČSN EN 725-2 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

ČSN EN 725-4 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF)

ČSN EN 725-3 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

ČSN EN 725-5 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic