1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 1440 (078440) Zrušená norma

Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodické zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1440:1996. Evropská norma EN 1440:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví lhůty provádění periodických zkoušek a postupy pro jejich provádění pro přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě LPG (liquefied petroleum gas) o vodním objemu 0,5 l až 150 l včetně. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Lhůty periodických zkoušek, kapitolu 5 - Postupy při periodické zkoušce, kde jsou tabelární formou uvedeny popisy zjištěných vad a kritéria pro vyřazení takových lahví, dále kapitolu 6 - Prohlídka závitů lahve, kapitolu 7 - Závěrečné úkony a kapitolu 8 - Vyřazování a znehodnocování lahví. Norma konečně obsahuje informativní Přílohu NA. ČSN EN 1440 (07 8440) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 1440 (078440)
Katalogové číslo 51914
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963519142
Změny a opravy Oprava 1 7.00t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2006
a nahrazena ČSN EN 1440 (078440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)