ČSN EN 1277 (643142) Zrušená norma

Plastové potrubní systémy - Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

ČSN EN 1277 Plastové potrubní systémy - Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje tři základní zkušební tlaky pro stanovení těsnosti spojů s elastomerními těsnicími kroužky pro beztlakové potrubní sítě z termoplastů uložené v zemi. Na zkušební těleso sestavené z trubek a/nebo tvarovek se působí stanoveným počátečním vnitřním podtlakem vzduchu, p1, a následně nízkým specifickým počátečním vnitřním hydrostatickým přetlakem, p2, a vyšším vnitřním hydrostatickým přetlakem, p3. Během zkoušení mohou být spoje vystaveny deformaci průřezu a/nebo úhlovému vychýlení. Příslušná předmětová norma musí specifikovat, které zkušební tlaky a deformační podmínky se používají. Každý tlak se udržuje po stanovenou dobu, během které se sleduje těsnost spoje.
Při zkouškách se používají tyto tlaky:
- p1: vnitřní podtlak vzduchu (částečné vakuum);
- p2: nízký vnitřní hydrostatický přetlak;
- p3: vyšší vnitřní hydrostatický přetlak;

Norma též popisuje čtyři zkušební podmínky, za nichž může být zkouška provedena, následně:
A: bez jakékoliv přídavné deformace průřezu nebo úhlového vychýlení;
B: s deformací průřezu;
C: s úhlovým vychýlením;
D: za současné deformace průřezu a úhlového vychýlení.
Tyto podmínky se mohou použít jednotlivě nebo v kombinaci. Výběr použité metody (metod) a podmínky ( podmínek) musí být stanoven v předmětové normě.

Označení ČSN EN 1277 (643142)
Katalogové číslo 70687
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2004
Datum účinnosti 1. 8. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963706870
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 13259 (646459)
Tato norma nahradila ČSN EN 1277 (643142) z března 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)