ČSN EN ISO 6410-3 (013213)

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování

ČSN EN ISO 6410-3 Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-3:1996. Evropská norma EN ISO 6410-3:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6410-3:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN EN) ISO 6410 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Závitové vložky a Část 3: Zjednodušené zobrazování. Tato třetí část (ČSN EN) ISO 6410 stanoví požadavky na zjednodušené zobrazení závitových součástí s výjimkou závitových vložek, pro které platí (ČSN EN) ISO 6410-2. Toto zobrazení je vhodné v případech, kdy není nutné kreslit přesné tvary a podrobnosti součástí (viz /ČSN EN/ ISO 6410-1) například na výkresech sestav. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Zjednodušené zobrazování a normativní přílohu ZA. ČSN EN ISO 6410-3 (01 3213) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN 01 3151 z 13.7.1981.

Označení ČSN EN ISO 6410-3 (013213)
Katalogové číslo 50794
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507941
Tato norma nahradila ČSN 01 3151 (013151) z prosince 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6410-1 (013213)
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 6410-2 (013213)
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky