ČSN EN 725-10 (727524) Zrušená norma

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 725-10:1997. Evropská norma EN 725-10:1997 má status české technické normy. Tato norma (ČSN) EN 725 sestává z těchto částí: Část 1: Stanovení nečistot v prášku oxidu hlinitého, Část 2: Stanovení nečistot v titaničitanu barnatém (předběžná norma), Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích extrakcí nosným plynem za horka, Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v prášku nitridu hlinitého rentgenovou fluorescenční analýzou ( předběžná norma), Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic, Část 6: Stanovení měrného povrchu, Část 7: Stanovení skutečné (absolutní) hustoty, Část 8: Stanovení sypné hustoty po setření, Část 9: Stanovení sypné hustoty, Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností a Část 11: Stanovení reaktivity při slinování (předběžná norma). Tato desátá část (ČSN) EN 725 stanoví metody pro stanovení rozsahu lisovatelnosti (zhutnitelnosti) keramických prášků při jednoosém zatížení tlakem v uzavřeném lisovacím nástroji , za stanovených podmínek. ČSN EN 725-10 (72 7524) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 725-10 (727524)
Katalogové číslo 51480
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963514802
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN 725-10 (727515)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 725-1 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

ČSN EN 725-10 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

ČSN EN 725-11 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

ČSN EN 725-12 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 12: Chemická analýza oxidu zirkonia

ČSN EN 725-2 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

ČSN EN 725-4 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF)

ČSN EN 725-3 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

ČSN EN 725-5 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic