ČSN EN 636-1 (492419) Zrušená norma

Překližované desky - Požadavky - Část 1: Požadavky na překližované desky pro použití v suchém prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 636-1:1996. Evropská norma EN 636-1:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje základní požadavky na překližované desky pro použití v suchém prostředí. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Další vlastnosti, kapitolu 6 - Ověření shody, kapitolu 7 - Značení, identifikace a dokumentace a nakonec informativní Přílohu A a B. V kapitole 6 - Ověření shody je v tabulce 1 předepsána četnost zkoušení s tím, že únik formaldehydu se zkouší podle (ČSN) EN 717-2 s četností: jedna deska týdně. ČSN EN 636-1 (49 2419) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN 49 2401 ze srpna 1993 a ČSN 49 2410 ze září 1993.

Označení ČSN EN 636-1 (492419)
Katalogové číslo 51898
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963518985
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 636 (492419)
Tato norma nahradila ČSN 49 2401 (492401) z srpna 1993
ČSN 49 2410 (492410) z září 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 636 +A1 (492419)
Překližované desky - Požadavky